Kalendář akcí


Materiály z akce

Vzdělávání v období snižování nákladů

Konference roku v oblasti vzdělávání
Potřebujete vzdělávat svoje zaměstnance, ale rozpočty jsou limitovány?

Pojďte se s námi zamyslet nad tím, jak vyřešit 7 klíčových otázek spojených se snižováním nákladů a neustálou potřebou vzdělávání a rozvoje zaměstnanců.

Využijte možnosti vyslechnout zkušenosti těch, kteří tuto problematiku zdárně vyřešili a zjistěte, jaké jsou efektivní strategie vzdělávání v období snižování nákladů.

Program je připraven pro

 • HR manažery
 • Manažery vzdělávání a rozvoje zaměstnanců
 • Majitele a jednatele menších a středních společností
 • Konzultanty a poradce v oblasti vzdělávání a rozvoje zaměstnanců

Garance kvality
Do 11:00 hod. garantujeme všem účastníkům konference v případě nespokojenosti s programem vrácení účastnického poplatku ve 100% výši!

Program konference

8.30 Registrace a káva
9.00 Úvodní slovo
9.15 Za kolik?
 • Nejlepší kvalita za nejnižší ceny - utopie nebo realita?
 • Nutná realokace zdrojů při snižování rozpočtů na vzdělávání
 • Jak ideálně alokovat zdroje, energii, čas a lidi
 • Školení při snižování počtu zaměstnanců
Daniela Hinojosa, ředitelka odboru vzdělávání a rozvoje
Komerční banka, a.s.
10.00 Proč?
 • Jak interně prezentovat potřebu vzdělávání managementu
 • Dlouhodobé důsledky pro společnost
Hynek Rais, vedoucí odboru řízení vzdělávání Česká pojišťovna, a.s.
10.45 Dopolední káva & Networking
11.15 Co školit?
 • Metody pro nastavení plánu vzdělávání zaměstnanců na základě jejich kompetencí
 • Typové pozice ve společnosti Česká pošta, a.s.
 • Decentralizace personální politiky - výhody a nevýhody
Eva Žilayová, vedoucí oddělení personální a sociální politiky Česká pošta, a.s., generální ředitelství
12.00 S kým?
 • Výhody a nevýhody interního a externího vzdělávání
 • Kdo a na základě jakých kritérií má největší šanci vyhrát výběrové řízení?
 • Jak stanovit kritéria výběru pro outsourcované vzdělávání
 • Nová filozofie při výběru dodavatele
Karel Chadt, vedoucí Škoda Auto Coaching Škoda Auto, a.s.
12.45 Oběd
13.45 Koho?
 • Nastavení plánů osobního rozvoje pro jednotlivé typy pracovních pozic
 • Načasování školicích aktivit při zmeně struktury v organizaci
 • Pohled managementu na oblast vzdělávání
přednášející bude potvrzen
14.30 Jak?
 • Nástroj plánování a kontroly kvalifikačního rozvoje
 • Kdy je outsourcing efektivní?
 • Jak vytvořit rychle a levně e-learningový kurs
Jiří Laciga, generální ředitel CCA Group a.s.
15.15 Odpolední káva & Networking
15.45 E-learning jako nástroj efektivního firemního vzdělávání
 • e-learning v Českém Telecomu, a.s.
 • efektivita e-learningu: náklady vs. didaktika
 • jak stanovit finanční efektivitu e-learningu
 • postupy pro tvrobu kvalitních kurzů
David Balarin, manažer e-learningu, HR oddělení Český Telecom, a.s.
16.30 Kde?
 • Internet ve vzdělávání - účinný nástroj pro úsporu nákladů na vzdělávání
 • Případové studie ze zahraničí - Internet a školení zaměstnanců
 • Online výuka x e-learning, když dva dělají totéž, není to totéž
Michal Kankrlik, ředitel pro obchod a marketing EduCity.cz
16.50 Panelová diskuze
 • Otázky z publika, na které jste se nestačili zeptat ...
 • Odpovědi expertů na problematiku rozvoje a vzdělávání zaměstnanců
17.45 Závěrečné slovo

Účastnický poplatek a slevový program (cena bez DPH)

1 osoba 6700Kč (+ DPH). Speciální slevový program pro Vaše HR oddělení: 2 osoby 9.700Kč (+DPH), 3 osoby 12.700Kč +DPH), 4 osoby 14.700Kč (+DPH)!

V účastnickém poplatku je zahrnuta i cena za konferenční materiály, obědy, nápoje a občerstvení v průběhu konference. Počet míst je omezen, přihlášky budou akceptovány v došlém pořadí!

Kontakt

EduCity.cz, Kloboukova 57, 140 00 Praha 4
Telefon: +420 272 910 323
Kontaktní osoba: Ivana Sabová, sabova@educity.cz, www.hrzive.cz