Kalendář akcí


Materiály z akce

Jak využívat nový zákoník práce I.Termín konání:
 • 29. 11. 2006
Místo konání:
 • Kongresový sál Pfizer

 Co přinese nový zákoník práce


Hlavní speaker

Karolína Salamonová, advokátka White & Case

Klíčové body programu

 • účel nové úpravy, nové zásady a principy - nová koncepce zákona, zásada "Co není zakázáno, je dovoleno"
 • nové vymezení povinností zaměstnavatele
 • vznik pracovního poměru, změny ve jmenování do funkcí
 • změny v pracovní smlouvě
 • práce z domova
 • skončení pracovního poměru
 • zrušení zákazu tzv. Švarc systému
 • vztah zákoníku práce k občanskému zákoníku - která jeho ustanovení budou platit pro pracovněprávní vztahy
 • působnost odborů podle nového zákoníku práce - přehled změn v kolektivním vyjednávání, uzavírání kolektivních smluv apod.
 • nové řešení odpovědnosti zaměstnavatele v případě pracovních úrazů a nemocí z povolání
 • změny v zákoníku práce podle nového zákona o nemocenském pojišťění
 • a další otázky týkající se nové právní úpravy

GARANT AKCEPARTNEŘI AKCEÚčastnický poplatek a slevový program

Účastnický poplatek pro 1 osobu je 8 250,- Kč (bez DPH). Účastníci předchozích akcí HR živě získávají 20 % slevu.

Storno podmínky

Na základě obdrženého registračního formuláře Vám bude rezervováno místo. Jakékoli zrušení účasti musí být dodáno písemně. Při zrušení 1 týden před konáním akce bude účtován poplatek ve výši 50% z celkové ceny účastnického poplatku, při zrušení 3 pracovní dny před konáním akce 70%. Po tomto datu bude účtován plný účastnický poplatek ve 100% výši. Změna jmen účastníků je přípustná pouze v případě dohody s hlavním pořadatelem akce.

Kontakt

EduCity.cz, Kafkova 16, 160 00 Praha 6
Telefon: +420 272 912 955
E-mail, www: info@hrzive.cz, www.hrzive.cz