Kalendář akcí


Materiály z akce

Jak zvolit vyváženou skladbu benefitů

Konference roku v oblasti zaměstnaneckých výhod

 • Termín: 12.5. 2005, registrace od 8.30, zahájení 9.00.
 • Místo konání: Konferenční centrum hotelu andel's Praha, Stroupežnického 21, Praha 5
 • Programy workshopu | Cena | Kontakt10 největších chyb při tvorbě strategie zaměstnaneckých výhod, které jsou vytvářeny těmi nejlepšími firmami s těmi nejlepšími úmysly...

Rovnost v odměňování versus programy loajality pro klíčové zaměstnance

Zajíci v českém pytli - dodavatelé benefitů, kteří Vám peníze ušetří a naopak

Utopie kafeterie? Kde a jak systémy kafeterií v Čechách (ne)fungují...

Skočte si na špek! - "stravenkové" motivační balíčky nejen na stravování

Daňové a legislativní úpravy oblasti mzdové a zaměstnaneckých výhod po vstupu do EU

12. května 2005 od 9:00 se koná v hotelu andel´s Praha největší akce roku 2005 zaměřená pouze na oblast zaměstnaneckých výhod.

HR živě Vás srdečně zve ke společné diskusi formou konference, která Vám a dalším 90 účastníkům umožní nahlédnout do zákulisí využívání zaměstnaneckých výhod.

Budete mít možnost konzultovat Vaše dotazy s předními poradci, zástupci dodavatelů i kolegy z desítek firem různých velikostí a zaměření.

Vybrali jsme 12 odborníků z českých i zahraničních firem tak, aby dokázali během jednoho dne zodpovědět Vaše dotazy zaměřené na různé aspekty využívání zaměstnaneckých výhod ve firmách.

Připraveny jsou příspěvky z následujících oblastí

 • strategie plánování a zavádění systému benefitů ve firmě
 • komunikace zaměstnaneckých výhod v rámci organizace a navenek
 • argumentace výhod benefitů TOP managementu
 • benefity pro všechny nebo jen pro někoho?
 • outsourcing v oblasti benefitů, s kým se spojit?
 • "s odbory netančím" úloha benefitů v kolektivním vyjednávání
 • veselá mysl půl zdraví? - zdravotní péče o zaměstnance peníze z kapes netahá
 • vliv benefitů na snížení daňového základu - daňové aspekty využití benefitů

Konferenci moderují Michal Kankrlík, obchodní ředitel a Tomáš Pospíchal, marketingový ředitel EduCity.cz ve spolupráci se svými hosty:

 • Alenou Wollerovou, ředitelkou pro lidské zdroje, Česká spořitelna a.s.
 • Zdeňkem Šimkem, ředitelem lidských zdrojů, Česká pojišťovna a.s.
 • Rudolfem Hajným, vedoucím útvaru Sociální služby, Škoda Auto a.s.
 • Janem Dolečkem, Senior Manager Compensation & Benefits, Oskar Mobil a.s.
 • Darekem Filipem, marketingovým ředitelem, SodexhoPASS
 • Veronikou Odrobinovou, Weinhold Legal, v.o.s.
 • Martinou Wolfovou, Manager, PricewaterhouseCoopers
 • Martinem Máchou, Managing Director Mercer Human Resources Consulting,a.s.

Program workshopu

8.30 Registrace
9.00 Úvodní slovo
9.15 Panelová diskuse
 • Jaká je role benefitů pro Vaši firmu?
 • Které benefity fungují?
 • Proč si zaměstnanci benefitů neváží?
Jan Doleček, Senior Manager Compensation & Benefits, Oskar Mobil a.s.
Rudolf Hajný, vedoucí útvaru Sociální služby, Škoda Auto a.s.
Alena Wollerová, ředitelka pro lidské zdroje, Česká spořitelna a.s.
Martina Wolfová, Manager, PricewaterhouseCoopers
Eva Hejlová, manažer útvaru tréninku a rozvoje, Eurotel Praha s.r.o.
Magdalena Ochozková, ředitelka personální divize, Raiffeisenbank a.s.
10.00 Situace a nové trendy v oblasti benefitů v ČR
 • Současná situace na trhu benefitů v ČR
 • Vliv vstupu do EU na skladbu a systém českých benefitů
 • Nové trendy v poskytování zaměstnaneckých výhod
Martina Wolfová, Manager, PricewaterhouseCoopers
10.45 Přestávka
11.15 Daňová optimalizace v oblasti zaměstnaneckých benefitů
 • Přehled zaměstnaneckých výhod s daňovými dopady
 • Daňově uznatelné a neuznatelné benefity
 • Zvláštní druhy benefitů a jejich daňové hledisko
Jana Kořínková, Manager, PricewaterhouseCoopers
12.00 Legislativní rámec poskytování zaměstnaneckých výhod
 • Koncepce zákoníku práce vzhledem k benefitům
 • Praktické uplatnění a praktická rizika poskytování zaměstnaneckých výhod
 • Benefity a diskriminace
Veronika Odrobinová, Weinhold Legal, v.o.s.
12.45 Oběd
13.30 Praktické zkušenosti firemního řešení zaměstnaneckých benefitů
  A. Příklad řešení společnosti SodexhoPASS
 • Nová inspirace k motivaci zaměstnanců
 • K čemu a jak se dá ještě využít poskytovatel benefitů
Darek Filip, marketingový ředitel, SodexhoPASS
  B. Příklad společnosti Oskar Mobil
 • Přístup k odměňování - mzdou to nekončí
 • Flexibilní benefity
 • Komunikace zaměstnaneckých výhod zaměstnancům
 • Ukázka portálu
Jan Doleček, Senior Manager Compensation & Benefits, Oskar Mobil, a.s.
Martin Mácha, Managing Director Mercer Human Resources Consulting,a.s.
  C. Příklad společnosti Škoda Auto a.s.
 • Proč nezavádět systém kafeterie
 • Pragmatické řešení vyvážené skladby zaměstnaneckých výhod
Rudolf Hajný, vedoucí útvaru Sociální služby, Škoda Auto a.s.
16.00 Role zaměstnaneckých výhod v kolektivním vyjednávání
 • úloha benefitů při kolektivním vyjednávání s odbory
 • vliv odborů na skladbu zaměstnaneckých výhod
Alena Wollerová, ředitelka pro lidské zdroje, Česká spořitelna a.s.
Zdeněk Šimek, ředitel lidských zdrojů, Česká pojišťovna a.s.
17.00 Závěr

Účastnický poplatek a slevový program (cena bez DPH)

Účastnický poplatek pro 1 osobu na odborný program činí 8.300 Kč (plus 19% DPH).

Účastníci předchozích akcí HR živě získávají 20% slevu (cena po slevě činí 6640 Kč + DPH)

Účast pracovníka finančního oddělení a pracovníka personálního oddělení téže společnosti je bonifikována slevou v hodnotě 50% z ceny 2. vstupenky (cena po slevě pro 2 osoby tedy činí 12.450 Kč + 19% DPH)

Slevy nejsou vzájemně kombinovatelné.

Počet účastníků je omezen!

Kontakt

EduCity.cz, Kloboukova 57, 140 00 Praha 4
Telefon: +420 272 910 323
Kontaktní osoba: Ivana Sabová, sabova@educity.cz, www.hrzive.cz