Kalendář akcí


Materiály z akce

Jak měřit úspěch

Měření klíčových kompetencí. identifikace rozvojových potřeb, zacílení rozvojových programlů a měření jejich úspěšnosti.

 • Termín: 22. 9. 2004, registrace od 8:30
 • Místo konání: Hotel HILTON PRAGUE, salonek TYROLKA, Pobřežní 1, Praha 8
 • Programy workshopu | Cena | Kontakt


HR živě pokračuje 22. září 2004, od 9:00 v hotelu HILTON PRAGUE

HR živě Vás a dalších 50 manažerů a specialistů rozvoje lidských zdrojů srdečně zve na pokračování cyklu konferencí a workshopů zaměřených tentokrát na problematiku identifikace, cílení a měření úspěšnosti rozvojových programů ve firmách.

Nástroje měření představují v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů stále žádanější artikl. Špičkové systémy jsou založené na možnosti využití jednotného metodologického konceptu pro více klíčových oblastí.

Jedním z mezinárodně nejrozšířenějších a u nás úspěšně aplikovaných systémů je soubor nástrojů Garuda, www.Garudahr.com.

Mezinárodně úspěšný model a praktické zkušenosti s jeho využíváním v ČR a SR Vám přiblíží špičkoví HR manažeři a konzultanti předních českých a slovenských firem.

Využijte jedinečnou příležitost seznámit se s metodikou, která úspěšně odpovídá i na Vaše otázky!

Na konferenci Jak měřit úspěch vystoupí

 • Finn Havaleschka, zakladatel a ředitel, Garuda Research Institute, Dánsko
 • Alena Wollerová, ředitelka úseku LZ, Česká spořitelna, a.s.
 • Zdeněk Šimek, ředitel LZ, Česká pojišťovna, a.s.
 • Peter Obdržálek, ředitel, Armstrong Competence Consulting
 • Miloslav Šolc, viceprezident Unie psychologických asociací ČR, ředitel CAPA, a.s.
 • Jiří Laciga, Chairman and CEO, CCA Group
 • Michal Kankrlík, ředitel pro obchod a marketing, EduCity.cz

Konference představí Best Practices v oblastech

 • Identifikace rozvojových potřeb a přesné zacílení rozvojových programů
 • Měření úspěšnosti rozvojových programů
 • Identifikace potenciálu manažerů a klíčových zaměstnanců
 • Manager's Mental Scorecard - nový praktický nástroj rozvoje manažera
 • Měření klíčových kompetencí
 • Sestavování a rozvoj pracovních týmů
 • Definování požadavků na pracovní pozice
 • Identifikace silných a slabých stránek firemní kultury a vztahů se zákazníky

Změřte si svůj vlastní úspěch!

Na konferenci získáte jedinečnou možnost se prakticky seznámit s nástroji měření v oblasti řízení a jejich využitím včetně osobního vyzkoušení testů Garuda Profile (GP) a Focus Profile (FP).

Program workshopu

8.30 Registrace
9.00 Úvodní slovo
9.10 Podpora řízení a rozvoje lidí komplexním systémem nástrojů
 • Model pro řízení a rozvoj lidí
 • Klíčové faktory úspěchu v managementu
 • Co říkají mezinárodní a evropská data
 • Mezinárodní zkušenosti s využitím modelu Garuda
Finn Havaleschka, zakladatel a ředitel, Garuda Research Institute, Dánsko
10.10 Jak promítnout obchodní strategii do výkonu jednotlivce
 • Propojení vize organizace se strategickým řízením lidských zdrojů
 • Měření klíčových kompetencí — cesta k rozvoji
 • Co říkají česká a slovenská data o úspěchu organizací a jednotlivců?
Peter Obdržálek, ředitel, Armstrong Competence Consulting
10.50 Coffee Break
11.05 Úspěch v řízení a rozvoji lidských zdrojů: Propojení "soft" nástrojů a "hard" podpory je nutnost
 • Integrace systémů v řízení lidských zdrojů
 • Využití IT technologií a SW podpory pro HR management
 • Dá se zlepšovat kvalita a současně šetřit náklady?
Alena Wollerová, ředitelka úseku LZ, Česká spořitelna, a.s.
11.45 Trendy v užití testů a měření úspěchu
 • Příprava evropských standardů v oblasti testování osobnostních charakteristik a manažerských typologií (ITC - EFPA - EAWOP)
 • Přístupy ke klientům, ochrana osobních údajů a odpovědnost poradenských agentur
 • Podpora řízení rozvoje lidských zdrojů a sociální odpovědnosti korporací (makro - mikro) z pohledu některých psychologických disciplín (IAREP a IACCP a IAAP)
Miloslav Šolc, viceprezident Unie psychologických asociací ČR, ředitel CAPA, a.s.
12.30 Lunch & Networking
13.30 Vzdělávání jako nástroj úspěchu
 • Co je úspěch
 • Vzdělávání ve spirále úspěchu
 • Nástroje zefektivnění, řízení a kontroly vzdělávání
 • Zkušenosti, case study
Jiří Laciga, Chairman and CEO — CCA Group
14.15 Internet a intranet jako cesty k využití nástrojů měření
 • Testování a elektronická podpora oblasti rozvoje na internetu, intranetu a CD
 • Případové studie ze zahraničí — Online Testing, e-learning, Knowledge Management
 • Tvorba koncepce elektronické podpory rozvojových programů
Michal Kankrlík, ředitel pro obchod a marketing, EduCity.cz.
14.45 Dlouhodobý rozvojový program managementu v České pojišťovně
 • Institut firemní univerzity jako nástroj podpory změn ve firmě
 • Správně zacílený program — od strategických potřeb po potřeby jednotlivce
 • Měření vstupních dat a tvorba rozvojových skupin
 • Korekce programu během studia
 • Rizika a jak s nimi lze žít
Zdeněk Šimek, ředitel LZ, Česká pojišťovna, a.s.
15.25 Coffee Break
15.45 Manager's mental scorecard — nový praktický nástroj rozvoje manažera
 • Můžeme měnit a rozvíjet osobnost?
 • Co potřebuje manažer pro účinný rozvoj?
 • Jak rozvoj měřit?
Finn Havaleschka, zakladatel a ředitel, Garuda Research Institute
17.00 Otázky a odpovědi
17.15 Závěrečné slovo

Účastnický poplatek a slevový program (cena bez DPH)

Cena za 1 osobu 5 730 Kč (plus 19% DPH).

Účastníci předchozích akcí HR živě získávají 10% slevu.

Poplatek za jednu osobu činí po slevě 5 150 Kč (plus 19% DPH).

Účastníci konference obdrží certifikát o absolvování.

Získejte navíc bonus v hodnotě 6 500 Kč

Umožníme Vám a ostatním účastníkům konference vyplnění, zpracování a vyhodnocení komplexních testů v celkové hodnotě 6 500 Kč. Cena testování je pro účastníky konference již zahrnuta v ceně účastnického poplatku bez nutnosti další platby.

Kontakt

EduCity.cz, Kloboukova 57, 140 00 Praha 4
Telefon: +420 272 910 323
Kontaktní osoba: Ivana Sabová, sabova@educity.cz, www.hrzive.cz